Strona główna
 • Oferta > Instalacje elektryczne

  Wykonujemy instalacje elektroenergetyczne do 15 kV w pełnym zakresie. Specjalizujemy się w realizacji i projektowaniu małych i dużych inwestycji budowlanych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem niezbędnym do wykonywania wszechstronnego zakresu robót elektroenergetycznych:
  - koparko-spycharki,
  - dźwigi,
  - podnośniki,
  - ubijarki gruntu,
  - aparaturę kontrolno-pomiarową,
  - samochody ciężarowe i dostawcze.

  Zakres naszej oferty:
  - linie kablowe: 15 kV i 0,4 kV,
  - linie napowietrzne: 15 kV i 0,4 kV,
  - stacje transformatorowe 15/0,4 kV   napowietrzne i wnętrzowe,
  - instalacje oświetlenia ulicznego,
    parkowego, ogrodowego i ogólnego,
  - wykonywanie zasileń placów
    budów,
  - montaż i dostawa rozdzielni s.n. i
    rozdzielnic n.n.,
  - montaż i dostawa rozdzielnic
    sterowniczych,
  - montaż i dostawa złączy kablowych
    i tablic licznikowych,
  - kompensacja mocy biernej- dobór i
    dostawa baterii kondensatorów,
  - instalacje zasilaczy UPS i agregatów
    prądotwórczych,
  - dostawa i montaż klimatyzatorów,
  - montaż tras kablowych w korytkach
    metalowych i na drabinkach,
  - instalacje odgromowe i instalacje
    wyrównawcze,
  - pomiary elektryczne w pełnym
    zakresie (pomiary robocze
    i ochronne),
  - montaż instalacji w wykonaniu
    przeciwwybuchowym,
  - elektryczne ogrzewanie podłogowe
    (montaż przewodów i mat
    grzejnych),
  - zabezpieczanie rurociągów, rynien,
    podjazdów przed zamarzaniem,
  - przeglądy i oględziny urządzeń i
    instalacji elektrycznych,
  - sprzedaż materiałów elektrycznych.

  Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę techniczną, która posiada odpowiednią wiedzę, wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji: energetyczne, pomiarowe i budowlane oraz długoletnie doświadczenie zawodowe.

  Dbamy o najwyższą jakość naszych usług.