Strona główna
  • Oferta > Usługi IT

    ¦wiadczymy usługi w zakresie administrowania i zarz±dzania sieciami LAN i WAN. Działamy na zasadzie dostępu zdalnego, znacznie ograniczaj±c koszty zwi±zane z utrzymaniem i likwidowaniem usterek w Państwa sieci.

    Zapewniamy bezpieczeństwo sieciowe, optymalizujemy wykorzystanie zasobów, tworzymy kopie bezpieczeństwa i konfigurujemy dostęp do Internetu, usług WWW, FTP, poczty, itp.